Dijagnostika kvarova kod turbokompresora

Dijagnostika kvarova kod turbokompresora je izuzetno kompleksan posao, zahteva opsežnu kontrolu kako rada turbokompresora tako i samog motora na vozilu.

Ukoliko dođe do pojave nekih od navedehih simptoma:

 1. Pojava plavog ili crnog dima na auspuhu vozila
 2. Prelazak vozila u sigurnosni režim rada (safe mode)
 3. Prekid u radu motora, nagli gubitak snage
 4. Curenje ulja iz turbokompresora
 5. Pojava pištanja I buke iz turbokompresora
 6. Povećana potrošnja ulja u motoru, promene u radu motora

U ovim slučajevima je neophodno da se javite vašem serviseru vozila kako bi on mogao na valjan način da uradi dijagnostiku na vozilu kao i kompletan pregled. Detaljnom dijagnostikom i pregledom se moze ustanoviti da li su gore pomenute pojave posledica neispravnosti na motoru i pratećim sistemima ili na samom turbokompresoru. Ćesto se dešava da zbog neispravnosti na motoru dolazi do pojave curenja ulja na samom turbokompresoru ali i zbog mnogih drugih kvarova na vozilu poput pucanja creva, hladnjaka za vazduh (inter cooler), prestanka rada elektromagnetnih ventila, vakum pumpe i mnogih drugih kvarova. U tim slučajevima ispravan rad turbokompresora jednostavno nije moguć.

Veliki procenat kvarova na turbokompresorima se dešava u sledećim slučajevima:

 • Neispravnosti u radu motora, kao i oštećenja na samim delovima motora SUS
 • Prisustva stranog tela koje dovodi do fizičkog oštećenja turbinskih ili kompresorskih lopatica turbokompresora-turbine
 • Nečistoće, opiljaka u ulju
 • Neadekvatnog snabdevanja uljem (pritisak ulja / filter ulja)
 • Neispravnog sistema dovoda  i ubrizgavanja goriva
 • Visoke temparature izduvnih gasova (sistem paljenja / sistem ubrizgavanja)
 • Neispravnog rada EGR (exhaust gas recirculation) ventila
 • Oštećenja na izduvnom sistemu kao što je smanjen protok kroz katalizatore i DPF (Diesel Particular Filter)  filtere

Veliki procenat ovih kvarova se može  izbeći redovnim održavanjem vozila, kao i redovnim kontrolama vašeg servisera vozila.