Podela turbokompresora

Podela turbokompresora se vrši na tri osnovne grupe:

  1. Prvu grupu sačinjavaju klasični turbokompresori kod kojih nema regulacije pritiska.
  2. Drugu grupu sačinjavaju turbokompresori kod kojih pritisak regulišu WASTEGATE rasteretni ventili.
  3. Treću grupu sačinjavaju VNT(Variable Nozzle Turbine )- VGT( Variable-geometry turbocharger) danas najučestaliji turbokompresori.

Turbokompresori sa WASTEGATE (rasteretnim ventilom) su oni kod kojih se pritisak vazduha koji isporučuju u usisni sistem motora kontroliše putem potisnog-rasteretnog ventila ili u drugom slučaju putem vakumskog ventila.

Rasteretni potisni ventil

Turbokompresori sa potisnim rasteretnim ventilom.

Komora-pečurka rasteretnog potisnog ventila je podeljena na dva dela membranom. Sa povećanjem broja obrtaja turbokompresora raste pritisak vazduha u usisnoj grani i turbokompresoru, prem da je komora rasteretnog ventila direktno povezana sa kompresorskim kućištem turbokompresora raste i pritisak u komori ventila, sve do nivoa koji je dovoljan da pomeri oprugu poluge-klipa.U momentu kada taj pritisak savlada jačinu opruge ona automatski potiskuje klip-polugu rasteretnog ventila i omogućava otvaranje ventila u turbinskom kućištu koji onda direktno propušta izduvne gasove dalje u auspuh mimo turbinskih lopatica i samim tim smanjuje broj obrtaja turbokompresora što rezultira smanjenjem pritiska u usisnoj grani motora.

Rasteretni vakumski ventil

Turbokompresori sa vakumskim rasteretnim ventilom.

Princip rada vakumskog ventila za rasterećenje je jako sličan potisnom rasteretnom ventilu. Osnovna razlika izmedju ovih rasteretnih ventila je ta što vakumskim ventilom za rasterećenje upravlja centralna jedinica motora. Ona uz pomoć elektro magnetnih ventila i vakuma kontroliše rad vakumskog rasteretnog ventila. Za razliku od potisnih rasteretnih ventila kod ovih se mora uraditi precizna kalibracija. Ovo je neophodno da bi se obezbedio nesmetan i pravilan rad turbokompresora.

Nestručnim podešavanjem ove vrste rasteretnih ventila može doći do ozbiljnih oštećenja ili totalne havarije turbokompresora.

VNT Turbokompresori

VNT turbokompresori rade tako što kontrolišu ulaz izduvnog gasa u turbokompresor. U cilju optimizacije snage određuje se intezitet protoka izduvnih gasova koji se koriste za pogon turbokompresora. Prilikom niže brzine motora i manjeg protoka goriva, VNT –lopatice varijabilne geometrije kontrolišu protok izduvnog gasa te omogućavaju pravilno usmerenje istog ka turbinskim lopaticamu, što rezultuje povećanjem broja obrtaja turbokompresora i pritiska. U slučajevima kada je pritisak u usisnom sistemu na zadovoljavajućem ili povišenom nivou, tada VNT turbokompresor prebacuje lopatice u otvoreniji položaj što rezultuje smanjenjem broja obrtaja turbokompresora a samim tim daje i manji pritisak i manju količinu vazduha. Na ovaj način se kontroliše broj obrtaja unutar turbokompresora, a takodje se održava optimalni nivo pritiska koji je potreban motoru. VNT lopatice se direktno kontrolišu uz pomoć pritiska u kompresoru ili pomoću vakumskih i elektronskih aktuatora koji direktno kontrolišu rad VNT lopatica.