Katalog turbokomresora za Audi putnička vozila

Pronađite željeni turbokompresor za Audi putnička vozila po kataloškom, OEM broju ili nekom drugom kriterijumu.

Vozilo Model  Zapremina  Motor  Snaga (HP)  Snaga (KW) Godina  Gorivo  Kataloški broj  OEM Broj  Model turbine Proizvodjac
Audi  100 TD 2.0/4   8764.87591981 Dizel  5324 988 6081 69145703 K24 KKK
Audi  100 TD 2.0/4   8764.87591984 Dizel  5324 988 6086  069145703A  K24 KKK
Audi  100 TD 2.0/4   10074.571986 Dizel  5324 988 6087  069145703B  K24 KKK
Audi  100 TDI 2.5/4   11585.75551991 Dizel  5316 988 6711  046145703E  K16 KKK
Audi  100 TDI 2.5/4   11585.75551991 Dizel  5316 988 6721  046145703F  K16 KKK
Audi  100 TDI 2.5/4   12089.4841990 Dizel  5316 988 6709 46145703 K16 KKK
Audi  200 Q2.2  220164.0541989 Benzin  5324 988 7000  034145703B  K24 KKK
Audi  200 Q2.2  220164.0541989 Benzin  5324 988 7002  034145703A  K24 KKK
Audi  200 T2.2  165123.04051986 Benzin  5324 988 7001  034145703C  K24 KKK
Audi  80 RS2 2.2/5  ADU 165123.04051994 Benzin  5324988-7200  034145703D  K24 KKK
Audi  80 TD 1.6/4   7052.1991982 Dizel  5324 988 6080  068145703D  K24 KKK
Audi  80 TD 1.6/4   7052.1991984 Dizel  465384-0004    TAO304 Garrett
Audi  80 TD 1.6/4   7052.1991984 Dizel  465384-0004  068145703G  TAO304 Garrett
Audi  80 TD 1.6/4   7052.1991982 Dizel  5324 988 6080    K24 KKK
Audi  80 TD 1.9/4  AAX 7555.92751991 Dizel  5314 988 7014 28145704 K14 KKK
Audi  80 TD 1.9/4   7555.92751994 Dizel  5303 988 0003  028145701R  K03 KKK
Audi  80 TD 1.9/4   7555.92751994 Dizel  454065-0002    K03 KKK
Audi  80 TD 1.9/4  1Z 9067.1131992 Dizel  454001-0001  028145703D  TBO268 Garrett
Audi  80 TD 1.6/4   7052.1991987 Benzin  466534-0004  068145703Q  TBO218 Garrett
Audi  80 TDI 1.9/4  1Z 9067.1131993 Dizel  454082-0001  028145701T  GT1544S Garrett
Audi  80 TDI 1.9/4  1Z 9067.1131993 Dizel  454082-0002    GT1544S Garrett
Audi  80 TDI 1.9/4   9067.1131995 Dizel  454097-0001 28145702 GT1544 Garrett
Audi  80 TDI 1.9/4   11082.0271993 Dizel  454161-0001  028145702D  GT1749V Garrett
Audi  A2 TDI 1.4/3  AMF 7555.92752000 Dizel  701729-0001 45145701 GT1544S Garrett
Audi  A2 TDI 1.4/3  AMF 7555.92752000 Dizel  701729-0003  045145701V  GT1544S Garrett
Audi  A2 TDI 1.4/3  ATL 9067.1132003 Dizel  5439-988-0015  045253019A  BV39 KKK
Audi  A3 1.8/4   150111.8551999 Benzin  5303-988-0011  06A145704  K03 KKK
Audi  A3 1.8/4   150111.8551996 Benzin  5303-988-0011  06A145703A  K03 KKK
Audi  A3 1.8/4   150111.8551996 Benzin  5303-988-0011  06A145703B  K03 KKK
Audi  A3 1.8/4   150111.8551997 Benzin  5303-988-0011  06A145703G  K03 KKK
Audi  A3 1.8/4   150111.8552000 Benzin  5303-988-0053  06A145704S  K03 KKK
Audi  A3 1.8/4   150111.8552005 Benzin  5303-988-0053  06A145713L  K03 KKK
Audi  A3 1.8/4   180134.2261999 Benzin  5303-988-0026  06A145704A  K03 KKK
Audi  A3 1.8/4   180134.2261999 Benzin  5303-988-0035    K03 KKK
Audi  A3 1.8/4   180134.2262005 Benzin  5303-988-0026  06A145713K  K03 KKK
Audi  A3 1.8/4   180134.2262001 Benzin  5303-988-0052  06A145713D  K03 KKK
Audi  A3 1.8/4   180134.2262000 Benzin  5303-988-0052  06A145704T  K03 KKK
Audi  A3 1.8/4  1.8 T 240178.9681996 Benzin  5316-988-6717  UPGRADE  K16 KKK
Audi  A3 TDI 1.9/4   9067.1131996 Dizel  454159-0001  038145701A  GT1544 Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4  AGR 9067.1131996 Dizel  5303-988-0015  038145701D  K03 KKK
Audi  A3 TDI 1.9/4   9067.1131998 Dizel  454159-0002    GT1544 Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4   9067.1131998 Dizel  454159-0002  038145701A  GT1544 Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4  AGR 9067.1131996 Dizel  5303-988-0015    K03 KKK
Audi  A3 TDI 1.9/4  AXR 10074.572001 Dizel  5439-988-0007  038253016N  KP39 KKK
Audi  A3 TDI 1.9/4  AXR 10074.572001 Dizel  722730-0003    GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4  AXR 10074.572001 Dizel  5439-988-0007  038253010H  KP39 KKK
Audi  A3 TDI 1.9/4  AXR 10074.572001 Dizel  5439 988 0018    KP39 KKK
Audi  A3 TDI 1.9/4  ATD 10074.572000 Dizel  5439-988-0006  038253016L  KP39 KKK
Audi  A3 TDI 1.9/4  ATD 10074.572000 Dizel  713673-0006    GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4  ATD 10074.572000 Dizel  5439-988-0006  038253010G  KP39 KKK
Audi  A3 TDI 1.9/4  ATD 10074.572000 Dizel    038253056A  KP39 KKK
Audi  A3 TDI 1.9/4  ATD 10074.572003 Dizel  5439 988 0017  038253014A  KP39 KKK
Audi  A3 TDI 1.9/4  ATD 10074.572003 Dizel    038253010A  KP39 KKK
Audi  A3 TDI 1.9/4  ATD 10074.572003 Dizel    038253010S  KP39 KKK
Audi  A3 TDI 1.9/4  BKC 10578.29852003 Dizel  5439-988-0011  038253016R  KP39 KKK
Audi  A3 TDI 1.9/4  BKC 10578.29852003 Dizel  5439-988-0022    KP39 KKK
Audi  A3 TDI 1.9/4  BKC 10578.29852003 Dizel  751758-0003    GT1646V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4  BKC 10578.29852003 Dizel  5439-988-0011  038253010P  KP39 KKK
Audi  A3 TDI 1.9/4  BKC 10578.29852003 Dizel    038253056G  KP39 KKK
Audi  A3 TDI 1.9/4  BKC 10578.29852004 Dizel  5439 988 0022  038253014G  KP39 KKK
Audi  A3 TDI 1.9/4  BKC 10578.29852007 Dizel    038253010D  KP39 KKK
Audi  A3 TDI 1.9/4   10074.572002 Dizel  5439-988-0013  038253016P  KP39 KKK
Audi  A3 TDI 1.9/4  R4 10578.29852005 Dizel  751851-0001  038253016K  GT1646V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4  R4 10578.29852005 Dizel  751851-0002  038253016K  GT1646V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4  R4 10578.29852006 Dizel  751851-0003  03G253014F  GT1646V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4  R4 10578.29852006 Dizel  5439 988 0022    BV39 KKK
Audi  A3 TDI 1.9/4  PD UI 11082.0271997 Dizel  454195-0001 38253019 GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4  PD UI 11082.0271997 Dizel  454232-0001  038253019A  GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4   11082.0271997 Dizel  454232-0003  038253019A  GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4   11082.0271997 Dizel  454232-0004  038253019A  GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4  PD UI 11082.0272000 Dizel  713672-0002  038253019C  GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4   11082.0272000 Dizel  768331-0001  03G253014R  GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4   11082.0272001 Dizel  454232-0005  038253019A  GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4   11082.0272001 Dizel  768329-0001  03G253016K  GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4  AUY115852000 Dizel  713673-0002  038253019N 
 038253019NX
 038253019NV
 GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4  AJM115852002 Dizel  713673-0003  038253019D
 038253019DX
 038253019DV
 GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4  PD UI 11585.75552002 Dizel  722730-0001  038253016H  GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4  PD UI 11585.75552002 Dizel  722730-0003  038253016H  GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4  PD UI 115852002 Dizel  5439 988 0007    BV39 KKK
Audi  A3 TDI 1.9/4 115852003 Dizel  713673-0004  038253019E GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4  PD UI 13096.9412000 Dizel  712078-0001  038253019F  GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4   13096.9412000 Dizel  716860-0001  038253016E  GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4   13096.9412000 Dizel  716860-0002  038253016E  GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4  PD UI 13096.9412000 Dizel  716860-0003  038253016E  GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4  PD UI 13096.9412001 Dizel  720855-0001  038253016F  GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4  PD UI 13096.9412001 Dizel  720855-0006  03G253016Q  GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4  ASZ PD UI 13096.9412001 Dizel  5439 988 0023    BV39 KKK
Audi  A3 TDI 1.9/4  PD UI 13096.9412002 Dizel  720855-0003  038253016F  GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4  ASZ PD UI 13096.9412001 Dizel  5439 988 0023    BV39 KKK
Audi  A3 TDI 1.9/4  PD UI 13096.9412003 Dizel  716860-0004  038253016E  GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4  PD UI 13096.9412003 Dizel  720855-0004  038253016F  GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4  PD UI 13096.9412004 Dizel  720855-0005  038253016F  GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4   150111.8552000 Dizel  716213-0001  038253016D  GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4  PD UI 150111.8552001 Dizel  721021-0001  038253016G  GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4  PD UI 150111.8552002 Dizel  721021-0004  038253016G  GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 1.9/4  PD UI 150111.8552004 Dizel  721021-0005  038253016G  GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 2.0/4  BKD 1401032003 Dizel  724930-0002  03G253019A  GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 2.0/4  AZV1401032003 Dizel  724930-0004  03G253019A  GT1749V Garrett
Audi  A3 TDI 2.0/4  1401032006 Dizel  724930-0008  03G253014H  GT1749V Garrett
Audi  A3 TFSI2 2.0 TFSI 200149.142004 Benzin  5303 988 0086  06F145701B  K03 KKK
Audi  A3 TFSI2 2.0 TFSI 200149.142005 Benzin    06F145701C  K03 KKK
Audi  A3 TFSI2 2.0 TFSI 200149.142006 Benzin    06F145701F  K03 KKK
Audi  A3 TFSI1.8 1.8 TFSI 160119.3122005 Benzin  5303 988 0112  06J145701B  K03 KKK
Audi  A3 TFSI1.8 1.8 TFSI 160119.3122006 Benzin    06J145701H  K03 KKK
Audi  A3 TFSI1.8 1.8 TFSI 160119.3122006 Benzin  5303 988 0123  06J145701J  K03 KKK
Audi  A3 TFSI1.8 1.8 TFSI 160119.3122007 Benzin  5303 988 0136  06J145701P  K03 KKK
Audi  A3 TFSI1.8 1.8 TFSI 160119.3122007 Benzin  5304 988 0134  06J145701L  K03 KKK
Audi  A4 1.8/4   150111.8551995 Benzin  5303-988-0005  058145703C  K03 KKK
Audi  A4 1.8/4   150111.8551996 Benzin    058145703E  K03 KKK
Audi  A4 1.8/4   150111.8551996 Benzin  5303-988-0005  058145703H  K03 KKK
Audi  A4 1.8/4   150111.8551998 Benzin    058145703L  K03 KKK
Audi  A4 1.8/4  1,8-5V 150111.8551996 Benzin  5303-988-0013  06A145703E  K03 KKK
Audi  A4 1.8/4   150111.8551999 Benzin  5303-988-0025  058145703K  K03 KKK
Audi  A4 1.8/4   150111.8551999 Benzin  5303-988-0029  058145703J  K03 KKK
Audi  A4 1.8/4   150111.8551999 Benzin    058145703N  K03 KKK
Audi  A4 1.8/4  BFB 163121.54912002 Benzin  5303 988 0029  058145703J  K03 KKK
Audi  A4 1.8/4  1.8 T 210156.5971996 Benzin  5304-988-0015  UPGRADE  K04 KKK
Audi  A4 1.8/4  1.8 T 240178.9681996 Benzin  5316-988-6717  UPGRADE  K16 KKK
Audi  A4 q 1.8/4  BEX 190141.6832002 Benzin  5303-988-0073  06B145703B  K03 KKK
Audi  A4 TD 1.9/4   7555.92751996 Dizel  5303-988-0003  028145701R  K03 KKK
Audi  A4 TD 1.9/4   7555.92751996 Dizel  454065-0002    GT1544 Garrett
Audi  A4 TDI 1.9/4   9067.1131995 Dizel  454097-0001 28145702 GT1544S Garrett
Audi  A4 TDI 1.9/4   9067.1131997 Dizel  454097-0002 28145702 GT1544S Garrett
Audi  A4 TDI 1.9/4   11082.0271997 Dizel  454158-0001  028145702C  GT1749V Garrett
Audi  A4 TDI 1.9/4   11082.0271997 Dizel  454231-0001  028145702H  GT1749V Garrett
Audi  A4 TDI 1.9/4   11082.0271998 Dizel  454158-0003  028145702C  GT1749V Garrett
Audi  A4 TDI 1.9/4   11082.0271999 Dizel  454231-0003  028145702H  GT1749V Garrett
Audi  A4 TDI 1.9/4   11082.0271999 Dizel  454231-0004  028145702H  GT1749V Garrett
Audi  A4 TDI 1.9/4   11585.75551999 Dizel  454231-0002  028145702R  GT1749V Garrett
Audi  A4 TDI 1.9/4   11585.75551999 Dizel  454231-0009  028145702R  GT1749V Garrett
Audi  A4 TDi 1.9/4  2V DPF 11585.75552005 Dizel  761437-0003  035145702H  GT1749V Garrett
Audi  A4 TDi 1.9/4  2V DPF 11585.75552005 Dizel  761437-0005  035145702K  GT1749V Garrett
Audi  A4 TDI 1.9/4   13096.9412000 Dizel  712077-0001 38145702 GT1749V Garrett
Audi  A4 TDI 1.9/4   13096.9412000 Dizel  716215-0001 38145702 GT1749V Garrett
Audi  A4 TDI 1.9/4   13096.9412000 Dizel  717858-0001  038145702E  GT1749V Garrett
Audi  A4 TDI 1.9/4   13096.9412001 Dizel  717858-0004  038145702E  GT1749V Garrett
Audi  A4 TDI 1.9/4   13096.9412003 Dizel  717858-0005  038145702G  GT1749V Garrett
Audi  A4 TDI 1.9/4  PD UI 13096.9412003 Dizel  717858-0006  038145702G  GT1749V Garrett
Audi  A4 TDI 1.9/4  PD UI 13096.9412004 Dizel  717858-0007  038145702G  GT1749V Garrett
Audi  A4 TDI 1.9/4  PD UI 13096.9412008 Dizel  717858-0009  038145702N  GT1749V Garrett
Audi  A4 TFSI2 2.0 TFSI 200149.142004 Benzin  5303 988 0087  06D145701B  K03 KKK
Audi  A4 TFSI2 2.0 TFSI 200149.142005 Benzin    06D145701C  K03 KKK
Audi  A4 TFSI2 2.0 TFSI 200149.142006 Benzin    06D145701F  K03 KKK
Audi  A4 TFSI2 2.0 TFSI 200149.142005 Benzin  5303 988 106  06D145701D  K03 KKK
Audi  A4 TFSI2 2.0 TFSI 200149.142005 Benzin    06D145701E  K03 KKK
Audi  A4 TFSI2 2.0 TFSI 200149.142007 Benzin    06D145701G  K03 KKK
Audi  A4 TFSI2 2.0 TFSI 200149.142007 Benzin    06D145701H  K03 KKK
Audi  A4 TDI 2.0/4   140104.3982005 Dizel  758219-0002  03G145702F  GT1749V Garrett
Audi  A4 TDI 2.0/4  2,0 TDI DPF 170126.7692006 Dizel  5303 988 0109  03G145702H  BV43 KKK
Audi  A4 TDI 2.5/V6   150111.8551997 Dizel  454135-0001  059145701C  GT2052V Garrett
Audi  A4 TDI 2.5/V6   150111.8551997 Dizel  454135-0002  059145701C  GT2052V Garrett
Audi  A4 TDI 2.5/V6   150111.8552000 Dizel  454135-0006  059145701G  GT2052V Garrett
Audi  A4 TDI 2.5/V6  AKE/BAU/BCZ 150111.8552003 Dizel  454135-0010  059145701K  GT2052V Garrett
Audi  A4 TDI 2.5/V6   180134.2261997 Dizel  454135-0003  059145701E  GT2052V Garrett
Audi  A4 TDI 2.5/V6   180134.2261999 Dizel  454135-0005  059145701F  GT2052V Garrett
Audi  A4 TDI 2.7/V6   180134.2262005 Dizel  765314-0003  059145715M  GTB1756VK Garrett
Audi  A4 TDI 2.7/V6   180134.2262006 Dizel  765314-0004  059145715R  GTB1756VK Garrett
Audi  A4 TDI 2.7/V6   180134.2262006 Dizel  769701-0001  059145721E  GTB1756VK Garrett
Audi  A4 TDI 2.7/V6   180134.2262006 Dizel  769701-0002  059145721E  GTB1756VK Garrett
Audi  A4 TDI 2.7/V6   180134.2262007 Dizel  769701-0003  059145721F  GTB1656VK Garrett
Audi  A4 TDI 2.7/V6   180134.2262004 Dizel  5304 970 0044  059145702N  K04 KKK
Audi  A4 TDI 2.7/V6   180134.2262004 Dizel  5304 970 0051  059145702T  K04 KKK
Audi  A6 TDI 2.7/V6   180134.2262005 Dizel  5304 970 0055  059145715E  K04 KKK
Audi  A4 TDI 3.0/V6   240178.9682008 Dizel  769705-0008    GTB2260VK Garrett
Audi  A4 TDI 3.0/V6   233173.74812004 Dizel  5304 970 0035  059145702L  K04 KKK
Audi  A4 TDI 3.0/V6   233173.74812004 Dizel    059145702F  K04 KKK
Audi  A4 TDI 3.0/V6   233173.74812004 Dizel  5304 970 0043  059145702M  K04 KKK
Audi  A4 TDI 3.0/V6   233173.74812004 Dizel  5304 970 0045  059145702R  K04 KKK
Audi  A4 TDI 3.0/V6   233173.74812004 Dizel  5304 970 0050  059145702S  K04 KKK
Audi  A4 TDI 3.0/V6   233173.74812005 Dizel  5304 970 0055  059145715F  K04 KKK
Audi  A6 1.8/4   150111.8551996 Benzin  5303-988-0005  058145703E  K03 KKK
Audi  A6 1.8/4   150111.8551995 Benzin    058145703C  K03 KKK
Audi  A6 1.8/4   150111.8551996 Benzin  5303-988-0005  058145703H  K03 KKK
Audi  A6 1.8/4  AEB 150111.8551998 Benzin    058145703L  K03 KKK
Audi  A6 1.8/4  ANB 150111.8551999 Benzin  5303-988-0025  058145703K  K03 KKK
Audi  A6 1.8/4  APU 150111.8551999 Benzin  5303-988-0029  058145703J  K03 KKK
Audi  A6 1.8/4  APU 150111.8552005 Benzin    058145703N  K03 KKK
Audi  A6 TDI 1.9/4   11082.0271997 Dizel  454158-0001  028145702C  GT1749V Garrett
Audi  A6 TDI 1.9/4   11082.0271997 Dizel  454231-0001  028145702H  GT1749V Garrett
Audi  A6 TDI 1.9/4   11082.0271998 Dizel  454158-0003  028145702C  GT1749V Garrett
Audi  A6 TDI 1.9/4   11082.0271999 Dizel  454231-0003  028145702H  GT1749V Garrett
Audi  A6 TDI 1.9/4   11082.0271999 Dizel  454231-0004  028145702H  GT1749V Garrett
Audi  A6 TDI 1.9/4   11082.0271999 Dizel  454231-0005  028145702H  GT1749V Garrett
Audi  A6 TDI 1.9/4   11585.75551999 Dizel  454231-0002  028145702R  GT1749V Garrett
Audi  A6 TDI 1.9/4   11585.75551999 Dizel  454231-0006  028145702R  GT1749V Garrett
Audi  A6 TDI 1.9/4   11585.75551999 Dizel  454231-0009  028145702R  GT1749V Garrett
Audi  A6 TDI 1.9/4   13096.9412000 Dizel  712077-0001 38145702 GT1749V Garrett
Audi  A6 TDI 1.9/4   13096.9412000 Dizel  716215-0001 38145702 GT1749V Garrett
Audi  A6 TDI 1.9/4   13096.9412000 Dizel  717858-0001  038145702E  GT1749V Garrett
Audi  A6 TDI 1.9/4   13096.9412003 Dizel  717858-0005  038145702G  GT1749V Garrett
Audi  A6 TDI 1.9/4  PD UI 13096.9412003 Dizel  717858-0006  038145702G  GT1749V Garrett
Audi  A6 TDI 1.9/4  PD UI 13096.9412004 Dizel  717858-0007  038145702G  GT1749V Garrett
Audi  A6 TDI 1.9/4  PD UI 13096.9412008 Dizel  717858-0009  038145702N  GT1749V Garrett
Audi  A6 TDI 2.0/4   140104.3982005 Dizel  758219-0002  03G145702F  GT1749V Garrett
Audi  A6 TDI 2.0/4  2,0 TDI DPF 170126.7692006 Dizel  5303 988 0109  03G145702H  BV43 KKK
Audi  A6 TFSI2 2.0 TFSI 200149.142004 Benzin  5303 988 0087  06D145701B  K03 KKK
Audi  A6 TFSI2 2.0 TFSI 200149.142005 Benzin    06D145701C  K03 KKK
Audi  A6 TFSI2 2.0 TFSI 200149.142006 Benzin    06D145701F  K03 KKK
Audi  A6 TFSI2 2.0 TFSI 200149.142005 Benzin  5303 988 106  06D145701D  K03 KKK
Audi  A6 TFSI2 2.0 TFSI 200149.142005 Benzin    06D145701E  K03 KKK
AudiA6 TFSI2 2.0 TFSI 200149.142007 Benzin    06D145701G  K03 KKK
Audi  A6 TFSI2 2.0 TFSI 200149.142007 Benzin    06D145701H  K03 KKK
Audi  A6 TDI 2.5/5   11585.75551994 Dizel  5314-988-6707  046145703G  K14 KKK
Audi  A6 TDI 2.5/V6   150111.8551997 Dizel  454135-0001  059145701C  GT2052V Garrett
Audi  A6 TDI 2.5/V6   150111.8551997 Dizel  454135-0002  059145701C  GT2052V Garrett
Audi  A6 TDI 2.5/V6   150111.8552000 Dizel  454135-0006  059145701G  GT2052V Garrett
Audi  A6 TDI 2.5/V6   150111.8552002 Dizel  454135-0008  059145701K  GT2052V Garrett
Audi  A6 TDI 2.5/V6   150111.8552003 Dizel  454135-0010  059145701K  GT2052V Garrett
Audi  A6 TDI 2.5/V6   180134.2261997 Dizel  454135-0003  059145701E  GT2052V Garrett
Audi  A6 TDI 2.5/V6   180134.2261999 Dizel  454135-0005  059145701C  GT2052V Garrett
Audi  A6 TDI 2.7/V6   180134.2262005 Dizel  765314-0003  059145715M  GTB1756VK Garrett
Audi  A6 TDI 2.7/V6   180134.2262006 Dizel  765314-0004  059145715R  GTB1756VK Garrett
Audi  A6 TDI 2.7/V6   180134.2262006 Dizel  769701-0001  059145721E  GTB1756VK Garrett
Audi  A6 TDI 2.7/V6   180134.2262006 Dizel  769701-0002  059145721E  GTB1756VK Garrett
Audi  A6 TDI 2.7/V6   180134.2262007 Dizel  769701-0003  059145721F  GTB1656VK Garrett
Audi  A6 TDI 2.7/V6   180134.2262004 Dizel  5304 970 0044  059145702N  K04 KKK
Audi  A6 TDI 2.7/V6   180134.2262004 Dizel  5304 970 0051  059145702T  K04 KKK
Audi  A6 TDI 2.7/V6   180134.2262005 Dizel  5304 970 0055  059145715E  K04 KKK
Audi  A6 TDI 3.0/V6  3.0 V6 TDI 233173.74812004 Dizel  5304 970 0035  059145702L  K04 KKK
Audi  A6 TDI 3.0/V6  3.0 V6 TDI 233173.74812004 Dizel    059145702F  K04 KKK
Audi  A6 TDI 3.0/V6  3.0 V6 TDI 233173.74812004 Dizel  5304 970 0043  059145702M  K04 KKK
Audi  A6 TDI 3.0/V6  3.0 V6 TDI 233173.74812004 Dizel  5304 970 0045  059145702R  K04 KKK
Audi  A6 TDI 3.0/V6  3.0 V6 TDI 233173.74812004 Dizel  5304 970 0050  059145702S  K04 KKK
Audi  A6 TDI 3.0/V6  3.0 V6 TDI 233173.74812004 Dizel  5304 970 0054  059145715F  K04 KKK
Audi  A6 2.7/V6  AJK Left S 230171.5111997 Benzin  5303-988-0016  078145703L  K03 KKK
Audi  A6 2.7/V6  AJK 230171.5111997 Benzin  5303-988-0016  078145703D  K03 KKK
Audi  A6 2.7/V6  AJK 230171.5111998 Dizel  5303-988-0016  078145703H  K03 KKK
Audi  A6 2.7/V6  AJK 230171.5112000 Dizel  5303-988-0016  078145703L  K03 KKK
Audi  A6 2.7/V6  BES 250186.4252002 Dizel  5303-988-0016  078145703S  K03 KKK
Audi  A6 2.7/V6  ARE 250186.4252001 Dizel  5303-988-0016  078145703R  K03 KKK
Audi  A6 2.7/V6  AJK 250186.4252002 Benzin  5303-988-0016  078145701H  K03 KKK
Audi  A6 2.7/V6  BES 250186.4252001 Benzin  5303-988-0016  078145701S  K03 KKK
Audi  A6 2.7/V6  ARE 250186.4252002 Benzin  5303-988-0016  078145701R  K03 KKK
Audi  A6 2.7/V6  AJK Right S 230171.5111998 Benzin  5303-988-0017  078145704H  K03 KKK
Audi  A6 2.7/V6  AJK 230171.5111998 Dizel  5303-988-0017  078145702H  K03 KKK
Audi  A6 2.7/V6  AGB 230171.5112000 Dizel  5303-988-0017  078145702L  K03 KKK
Audi  A6 2.7/V6  ARE 250186.4252001 Dizel  5303-988-0017  078145702R  K03 KKK
Audi  A6 2.7/V6  BES 250186.4252002 Dizel  5303-988-0017  078145702S  K03 KKK
Audi  A6 2.7/V6  AJK Right S 230171.5111997 Dizel  5303-988-0017  078145704D  K03 KKK
Audi  A6 2.7/V6  AJK / ARE 230171.5112000 Dizel  5303-988-0017  078145704L  K03 KKK
Audi  A6 2.7/V6  ARE 230171.5112001 Dizel  5303-988-0017  078145704R  K03 KKK
Audi  A6 2.7/V6  BES 230171.5112002 Dizel  5303-988-0017  078145704S  K03 KKK
Audi  A6 2.7/V6  2,7l-V6 5V 250186.4252002 Benzin  5303-988-0069  078145703Q  K03 KKK
Audi  A6 2.7/V6  2,7l-V6 5V 250186.4252002 Benzin    078145703T  K03 KKK
Audi  A8 TDI         Dizel  765312-0002    GT1752V Garrett
Audi  A8 TDI         Dizel  765313-0002    GT1752V Garrett
Audi  A8 TDI 2.5/6   150111.8552000 Dizel  454135-0006  059145701G  GT2052V Garrett
Audi  A8 TDI 2.5/6   180134.2262002 Dizel  454135-0008  059145701K  GT2052V Garrett
Audi  A8 TDI 2.5/6   180134.2262003 Dizel  454135-0010    GT2052V Garrett
Audi  A8 TDI 3.3/V8  derecho 225167.78251999 Dizel  701740-0001  057145701D  GT1749V Garrett
Audi  A8 TDI 3.3/V8  izquierdo 225167.78251999 Dizel  701740-0002  057145702D  GT1749V Garrett
Audi  A8 TDI 3.3/V8  derecho 225167.78251999 Dizel  715224-0001  057145701E  GT1749V Garrett
Audi  A8 TDI 3.3/V8  derecho 225167.78251999 Dizel  715224-0002  057145701G  GT1749V Garrett
Audi  A8 TDI 3.3/V8  izquierdo 225167.78251999 Dizel  715294-0001  057145702E  GT1749V Garrett
Audi  A8 TDI 3.3/V8  izquierdo 225167.78251999 Dizel  715294-0002  057145702G  GT1749V Garrett
Audi  A8 TDI 3.3/V8  AKF 225167.78252003 Dizel  715224-0003  057145701G  GT1749V Garrett
Audi  A8 TDI 3.3/V8  izquierdo 225167.78252003 Dizel  715294-0003  057145702G  GT1749V Garrett
Audi  A8 TDI 4.0/V8  W18 (izq.) 275205.06752003 Dizel  750718-0001  057145701T  GT1749V Garrett
Audi  A8 TDI 4.0/V8  W18 (der.) 275205.06752003 Dizel  750720-0001  057145702T  GT1749V Garrett
Audi  A8 TDI 4.0/V8  W18 (izq.) 275205.06752004 Dizel  750718-0002  057145721G  GT1749V Garrett
Audi  A8 TDI 4.0/V8  W18 (der.) 275205.06752004 Dizel  750720-0002  057145722G  GT1749V Garrett
Audi  A8 TDI 4.0/V8  W18 (der.) 275205.06752005 Dizel  750718-0003  057145721F  GT1749V Garrett
Audi  A8 TDI 4.0/V8  ASE 275205.06752005 Dizel  750720-0003  057145722J  GT1749V Garrett
Audi  A8 TDI 4.0/V8  ASE 275205.06752006 Dizel  750718-0004  057145721J  GT1749V Garrett
Audi  ALLROAD 2.5/V6   180134.2262003 Dizel  454135-0010  059145701S  GT2052V Garrett
Audi  ALLROAD 2.7/V6   225167.78252000 Dizel  5303-988-0016  078145703L  K03 KKK
Audi  ALLROAD 2.7/V6   225167.78252000 Dizel  5303-988-0017  078145704H  K03 KKK
Audi  ALLROAD 2.7/V6  BES 250186.4252002 Dizel  5303-988-0016  078145703S  K03 KKK
Audi  ALLROAD 2.7/V6  ARE 250186.4252001 Dizel  5303-988-0016  078145703R  K03 KKK
Audi  ALLROAD 2.7/V6  AJK/ARE/BES/AGB 230171.5112000 Dizel  5303-988-0016  078145703L  K03 KKK
Audi  ALLROAD 2.7/V6  ARE 250186.4252001 Benzin  5303-988-0016  078145701R  K03 KKK
Audi  ALLROAD 2.7/V6  BES 250186.4252002 Benzin  5303-988-0016  078145701S  K03 KKK
Audi  ALLROAD 2.7/V6  AGB 230171.5111998 Dizel  5303-988-0017  078145702H  K03 KKK
Audi  ALLROAD 2.7/V6  AJK / ARE 230171.5112000 Dizel  5303-988-0017  078145702L  K03 KKK
Audi  ALLROAD 2.7/V6  ARE 250186.4252001 Dizel  5303-988-0017  078145702R  K03 KKK
Audi  ALLROAD 2.7/V6  BES 250186.4252002 Dizel  5303-988-0017  078145702S  K03 KKK
Audi  ALLROAD 2.7/V6  AJK / ARE 230171.5112000 Dizel  5303-988-0017  078145704L  K03 KKK
Audi  ALLROAD 2.7/V6  ARE 230171.5112001 Dizel  5303-988-0017  078145704R  K03 KKK
Audi  ALLROAD 2.7/V6  BES 230171.5112002 Dizel  5303-988-0017  078145704S  K03 KKK
Audi  ALLROAD 2.7/V6  2,7l-V6 5V 250186.4252002 Benzin  5303-988-0069  078145703Q  K03 KKK
Audi  ALLROAD 2.7/V6  2,7l-V6 5V 250186.4252002 Benzin    078145703T  K03 KKK
Audi  ALLROAD 2.7/V6  2,7l-V6 5V 250186.4252002 Dizel  5303-988-0070  078145704Q  K03 KKK
Audi  ALLROAD 2.7/V6  2,7l-V6 5V 250186.4252002 Dizel    078145704T  K03 KKK
Audi  Q5 TDI 3.0/V6   240178.9682008 Dizel  769705-0008    GTB2260VK Garrett
Audi  Q7 TDI         Dizel  763492-0005    GT1749V Garrett
Audi  Q7 TDI         Dizel  763493-0005    GT1749V Garrett
Audi  Q7 TDI 6.0/V12     2008 Dizel  780591-0003    GTB2260VK Garrett
Audi  Q7 TDI 6.0/V12     2008 Dizel  780592-0003    GTB2260VK Garrett
Audi  R4 TDI 2.0/4  H2 PDE (PDF) 140104.3982007 Dizel  768652-0001  03G253019R  GTB1646VM Garrett
Audi  RS4 2.7/V6  ASJ/AZR Left 380283.3662000 Benzin  5304-988-0025  078145703M  K04 KKK
Audi  RS4 2.7/V6  ASJ/AZR Left 380283.3662000 Benzin  5304-988-0025  078145701M  K04 KKK
Audi  RS4 2.7/V6  ASJ/AZR Right 380283.3662000 Benzin  5304-988-0026  078145704M  K04 KKK
Audi  RS4 2.7/V6  ASJ/AZR Right 380283.3662000 Benzin  5304-988-0026  078145702M  K04 KKK
Audi  RS6 4.2/V8 Bi T.  BAS 445331.83652002 Benzin  5304-988-0028  077145703P  K04 KKK
Audi  RS6 4.2/V8 Bi T.  BAS 445331.83652002 Benzin  5304-988-0029  077145704K  K04 KKK
Audi  S22.2  220164.054   Benzin  5324-988-7000 34145702 K24 KKK
Audi  S3 1.8/4   210156.5971999 Benzin  5304-988-0020  06A145704M  K04 KKK
Audi  S3 1.8/4   210156.5971999 Benzin  5304-988-0022  06A145704P  K04 KKK
Audi  S3 1.8/4   210156.5972000 Benzin  5304-988-0023  06A145704Q  K04 KKK
Audi  S3 2.0/4  2.0 TFSI 265197.61052006 Benzin  5304-988-0064  06F145702C  K04 KKK
Audi  S4 2.7/V6  AGB 265197.61051998 Dizel  5303-988-0016  078145701H  K03 KKK
Audi  S4 2.7/V6  AGB 265197.61052000 Dizel  5303-988-0016  078145701L  K03 KKK
Audi  S4 2.7/V6  AGB 265197.61051997 Dizel  5303-988-0016  078145703B  K03 KKK
Audi  S4 2.7/V6  AGB 265197.61051997 Dizel  5303-988-0016  078145703C  K03 KKK
Audi  S4 2.7/V6  AGB 265197.61051997 Dizel  5303-988-0016  078145703D  K03 KKK
Audi  S4 2.7/V6  AGB 265197.61051998 Dizel  5303-988-0016  078145703H  K03 KKK
Audi  S4 2.7/V6  AGB 265197.61051998 Dizel  5303-988-0016  078145703L  K03 KKK
Audi  S4 2.7/V6  AGB 265197.61051998 Dizel  5303-988-0017  078145704H  K03 KKK
Audi  S4 2.7/V6  AGB 265197.61051998 Dizel  5303-988-0017  078145702H  K03 KKK
Audi  S4 2.7/V6  AGB 265197.61052000 Dizel  5303-988-0017  078145702L  K03 KKK
Audi  S4 2.7/V6  AGB 265197.61051997 Dizel  5303-988-0017  078145704B  K03 KKK
Audi  S4 2.7/V6  AGB 265197.61051997 Dizel  5303-988-0017  078145704C  K03 KKK
Audi  S4 2.7/V6  AGB 265197.61051997 Dizel  5303-988-0017  078145704D  K03 KKK
Audi  S4 2.7/V6  AGB 265197.61052000 Dizel  5303-988-0017  078145704L  K03 KKK
Audi  TT 1.8/4  AJQ 175130.49751998 Benzin  5303-988-0035  06A145704B  K03 KKK
Audi  TT 1.8/4  APP/ARY 180134.2262000 Benzin  5303-988-0052  06A145704T  K03 KKK
Audi  TT 1.8/4  APP/ARY 180134.2262001 Benzin  5303-988-0052  06A145713D  K03 KKK
Audi  TT 1.8/4  APX 225167.78251999 Benzin  5304-988-0020  06A145704M  K04 KKK
Audi  TT 1.8/4  APX 225167.78251999 Benzin  5304-988-0022  06A145704P  K04 KKK
Audi  TT 1.8/4  BAM 225167.78252000 Benzin  5304-988-0023  06A145704Q  K04 KKK
Audi  TT 1.8/4  1.8 T 240178.9681996 Benzin  5316-988-6717  UPGRADE  K16 KKK
Audi  TT 2.0/4  2.0 TFSI 265197.61052006 Benzin  5304-988-0064  06F145702C  K04 KKK
Audi  Bettle 1.8/4  1.8 T 150111.8551999 Benzin  5303-988-0044  06A145704L  K03 KKK
Audi  Bettle 1.8/4  1.8 T 150111.8552000 Benzin  5303-988-0058  06A145713B  K03 KKK
Audi  Bettle 1.9/4  ATD 10074.572000 Dizel  5439-988-0010  038253016M  KP39 KKK
Audi  Bettle 1.9/4  ATD 10074.572000 Dizel  5439-988-0010  038253056B  KP39 KKK
Audi  Bettle 1.9/4  ATD 10074.572000 Dizel  5439-988-0010  038253010J  KP39 KKK
Audi  Bettle 1.9/4  ATD 10074.572003 Dizel  5439-988-0021  038253014F  KP39 KKK
Audi  Bettle 1.9/4   11585.75551997 Dizel  454232-0002  038253019D  GT1749V Garrett
Audi  Bettle 1.9/4   10074.571997 Dizel  716419-0002  038253019Q  GT1749V Garrett
Deli