Katalog turbokomresora za Ferrari putnička vozila

Pronađite željeni turbokompresor za Ferrari putnička vozila po kataloškom, OEM broju ili nekom drugom kriterijumu.

Vozilo Model  Zapremina  Motor  Snaga (HP)  Snaga (KW) Godina  Gorivo  Kataloški broj  OEM Broj  Tip turbine Proizvodjac
Ferari  208 GTB  2 F106 194144.66581981Benzin 5326-988-6414 117714 K26 KKK
Ferari  288 GTO  2.9 F114B 400298.281984Benzin NN130058 123384 RHB5 IHI
Ferari  288 GTO  2.9 F114B 400298.281984Benzin NN130059 122814 RHB5 IHI
Ferari  F40  2.9 F120 478356.44461987Benzin VC130026 136421 RHB52 IHI
Ferari  F40  2.9 F120 478356.44461987Benzin VC130027 136422 RHB52 IHI
Deli