Katalog turbokomresora za Mercedes Benz putnička vozila

Pronađite željeni turbokompresor za Mercedes Benz putnička vozila po kataloškom, OEM broju ili nekom drugom kriterijumu.

Vozilo Model  Zapremina  Motor  Snaga (HP) Snaga (KW) Godina  Gorivo  Kataloški broj  OEM Broj  Tip turbine Proizvodjac
Mercedes Benz  190 D   2.5/5  OM602A 1221988 Dizel  466880-0002  003 096 0699   Garrett
Mercedes Benz  190 D   2.5/5  OM602A 1221989 Dizel  466880-0003  003 096 0699   Garrett
Mercedes Benz  190 D   2.5/5  OM602A/2 1221990 Dizel  465445-0001  003 096 9899   Garrett
Mercedes Benz  190 D   2.5/5  OM602A 1221991 Dizel  465587-0002  004 096 6599   Garrett
Mercedes Benz  190 TD   2.5/5  OM602A 1221988 Dizel  5314-988-6704  004 096 6499 K14KKK
Mercedes Benz  190 TD   2.5/5  OM602A 1221989 Dizel  5314-988-6703  004 096 2699 K14KKK
Mercedes Benz  250 D   2.5/5  OM602A 1221987 Dizel  466880-0001  003 096 0699   Garrett
Mercedes Benz  250 D   2.5/5  OM602A 1221991 Dizel  465587-0002  004 096 6599   Garrett
Mercedes Benz  250 TD   2.5/5  OM602A 1221988 Dizel  5314-988-6704  004 096 6499 K14KKK
Mercedes Benz  250 TD   2.5/5  OM602A 1221989 Dizel  5314-988-6703  004 096 2699 K14KKK
Mercedes Benz  30 CDI AMG   3.0/5  OM612DE30 2302002 Dizel  729355-0001  A612 096 0899   Garrett
Mercedes Benz  30 CDI AMG   3.0/5  OM612DE30 2302002 Dizel  729355-0002  A612 096 0899   Garrett
Mercedes Benz  30 CDI AMG   3.0/5  OM612DE30 2302003 Dizel  729355-0003  A612 096 0899   Garrett
Mercedes Benz  300 SD  3 OM603A 1501985 Dizel  5324-988-6700  002 096 9699   KKK
Mercedes Benz  300 SLD   3.0/6  OM603A   1986 Dizel  466802-0001  002 096 9299   Garrett
Mercedes Benz  300 SLD   3.0/6  OM603A   1986 Dizel  466846-0001  002 096 9799   Garrett
Mercedes Benz  300 TD  3 OM603A 1471985 Dizel  5324-988-6701  002 096 9899 K24KKK
Mercedes Benz  300 TD  3 OM603A 1471986 Dizel  5324-988-6702  003 096 3299 K24KKK
Mercedes Benz  300 TD  3 OM603A 1471991 Dizel  5324-988-6704  004 096 6699 K24KKK
Mercedes Benz  300 TD   3.0/5  OM617A   1981 Dizel  465228-0003  001 096 6499   Garrett
Mercedes Benz  300 TD   3.0/5  OM617A   1983 Dizel  466246-0001  002 096 3799   Garrett
Mercedes Benz  300 TD   3.0/5  OM617A   1984 Dizel  466424-0001  002 096 4399   Garrett
Mercedes Benz  A160 CDI   1.7/4  OM668 601998 Dizel  5303-988-0019  668 096 0399 K03KKK
Mercedes Benz  A170 CDI   1.7/4  OM668 952001 Dizel  5303-988-0060  668 096 0499 K03KKK
Mercedes Benz  A180 CDI   2.0/4  OM640 (W169) 1092004 Dizel  VF40A281  640 090 1780   IHI
Mercedes Benz  A200 CDI   2.0/4  OM640 1402003 Dizel  5303-988-7000  640 090 0980 K03KKK
Mercedes Benz  A200 CDI   2.0/4  OM640 1402004 Dizel  5303-988-7001  640 090 1680 K03KKK
Mercedes Benz  A200 CDI   2.0/4  OM266 1932004 Dizel  5303-988-7200  266 080 0280 K03KKK
Mercedes Benz  B180 CDI   2.0/4  OM640 (W245) 1092005 Dizel  VF40A281  640 090 1780   
Mercedes Benz  B200 CDI   2.0/4  OM640 1402004 Dizel  5303-988-7000  640 090 1580 K03KKK
Mercedes Benz  B200 CDI   2.0/4  OM640 1402004 Dizel  5303-988-7001  640 090 1680 K03KKK
Mercedes Benz  B200 CDI   2.0/4  OM266 1932004 Dizel  5303-988-7200  266 090 0280 K03KKK
Mercedes Benz  C200 CDI   2.1/4  OM611 1222000 Dizel  711006-0001  A611 096 0999   Garrett
Mercedes Benz  C200 CDI   2.2/4  OM646 1222004 Dizel  742693-0002  A646 090 0180   Garrett
Mercedes Benz  C200 CDI   2.2/4  OM646 Euro4 1362007 Dizel  752990-0007  A646 090 1080   Garrett
Mercedes Benz  C220 CDI   2.2/4  OM611 (W202) 1251999 Dizel  700625-0001  A611 096 0099   Garrett
Mercedes Benz  C220 CDI   2.2/4  OM611 (W202) 1251999 Dizel  700625-0002  A611 096 1099   Garrett
Mercedes Benz  C220 CDI   2.2/4  OM611 1252000 Dizel  715383-0001  A611 096 1199   Garrett
Mercedes Benz  C220 CDI   2.2/4  OM611 (W202) 1252000 Dizel  716111-0001  A611 096 1099   Garrett
Mercedes Benz  C220 CDI   2.2/4  OM611 1252001 Dizel  720477-0001  A611 096 1399   Garrett
Mercedes Benz  C220 CDI   2.2/4  OM611 (W203) 1412003 Dizel  711006-0003  A611 096 0999   Garrett
Mercedes Benz  C220 CDI   2.2/4  OM646 1502002 Dizel  727461-0006  A646 090 0080   Garrett
Mercedes Benz  C220 CDI   2.2/4  OM646 1502003 Dizel  727461-0004  A646 096 0499   Garrett
Mercedes Benz  C220 CDI   2.2/4  OM646 1502004 Dizel  727461-0005  A646 090 0080   Garrett
Mercedes Benz  C220 CDI   2.2/4  OM646 1502004 Dizel  742693-0002  A646 090 0180   Garrett
Mercedes Benz  C220 CDI   2.2/4  OM646 1502005 Dizel  742693-0003  A646 090 0180   Garrett
Mercedes Benz  C220 CDI   2.2/4  OM646 Euro4 1702007 Dizel  752990-0006  A646 090 1080   Garrett
Mercedes Benz  C220 CDI   2.2/4  OM646 Euro4 1702007 Dizel  752990-0007  A646 090 1080   Garrett
Mercedes Benz  C270 CDI   2.7/5  OM612 (W203) 1692000 Dizel  711009-0001  A612 096 0499   Garrett
Mercedes Benz  C270 CDI   2.7/5  OM612 (W203) 1692003 Dizel  711009-0002  A612 096 0999   Garrett
Mercedes Benz  C320 CDI   3.0/V6  OM642   2004 Dizel  743507-0009  A642 090 0080   Garrett
Mercedes Benz  C320 CDI   3.0/V6  OM642 2212005 Dizel  757608-0001  A642 080 0280   Garrett
Mercedes Benz  C320 CDI   3.0/V6  OM642 Euro 4 2252006 Dizel  765155-0004  A642 090 1480   Garrett
Mercedes Benz  CL65 AMG  6 M275E60 6002004 G  5324-988-7702  275 090 2280 K24KKK
Mercedes Benz  CL65 AMG  6 M275E60 6122003 G  5324-988-7700  275 080 2180 K24KKK
Mercedes Benz  CL65 AMG  6 M275E60 6122003 G  5324-988-7701  275 090 2080 K24KKK
Mercedes Benz  CLK 320 CDI   3.0/V6  OM642 Euro 4 2252006 Dizel  765155-0004  A642 090 1480   Garrett
Mercedes Benz  CLK320 CDI   3.0/V6  OM642 2212005 Dizel  757608-0001  A642 090 0280   Garrett
Mercedes Benz  E200 CDI   2.2/4  OM646 1222004 Dizel  742693-0002  A646 090 0180   Garrett
Mercedes Benz  E200 CDI   2.2/4  OM646 Euro4 1362007 Dizel  752990-0006  A646 090 1080   Garrett
Mercedes Benz  E200 CDI   2.2/4  OM646 Euro4 1362007 Dizel  752990-0007  A646 090 1080   Garrett
Mercedes Benz  E220 CDI   2.2/4  OM611 1411998 Dizel  704412-0001  A611 096 0399   Garrett
Mercedes Benz  E220 CDI   2.2/4  OM611 (W210) 1411999 Dizel  709835-0001  A611 096 0799   Garrett
Mercedes Benz  E220 CDI   2.2/4  OM611 (W210) 1412003 Dizel  709835-0002  A611 096 0799   Garrett
Mercedes Benz  E220 CDI   2.2/4  OM646 1502002 Dizel  727461-0002  A646 096 0099   Garrett
Mercedes Benz  E220 CDI   2.2/4  OM646 1502003 Dizel  727461-0003  A646 096 0099   Garrett
Mercedes Benz  E220 CDI   2.2/4  OM646 1502003 Dizel  727461-0004  A646 096 0499   Garrett
Mercedes Benz  E220 CDI   2.2/4  OM646 1502003 Dizel  727461-0006  A646 090 0080   Garrett
Mercedes Benz  E220 CDI   2.2/4  OM646 1502004 Dizel  727461-0005  A646 090 0080   Garrett
Mercedes Benz  E220 CDI   2.2/4  OM646 1502004 Dizel  742693-0002  A646 090 0180   Garrett
Mercedes Benz  E220 CDI   2.2/4  OM646 1522005 Dizel  742693-0003  A646 090 0180   Garrett
Mercedes Benz  E220 CDI   2.2/4  OM646 Euro4 1702007 Dizel  752990-0006  A646 090 1080   Garrett
Mercedes Benz  E220 CDI   2.2/4  OM646 Euro4 1702007 Dizel  752990-0007  A646 090 1080   Garrett
Mercedes Benz  E250   2.5/5  OM605   1996 Dizel  454156-0001  A605 096 0599   Garrett
Mercedes Benz  E250   2.5/5  OM605   1997 Dizel  454203-0001  A605 096 0499   Garrett
Mercedes Benz  E270 CDI   2.7/5  OM612 1681999 Dizel  709837-0001  A612 096 0299   Garrett
Mercedes Benz  E270 CDI   2.7/5  OM612 1682003 Dizel  709837-0002  A612 096 0299   Garrett
Mercedes Benz  E270 CDI   2.7/5  OM612 1682003 Dizel  715910-0002  A612 096 0599   Garrett
Mercedes Benz  E270 CDI   2.7/5  OM647 1772002 Dizel  727463-0001  A647 096 0099   Garrett
Mercedes Benz  E270 CDI   2.7/5  OM647 1772002 Dizel  727463-0002  A647 096 0099   Garrett
Mercedes Benz  E270 CDI   2.7/5  OM647 1772004 Dizel  727463-0004  A647 090 0180   Garrett
Mercedes Benz  E290   2.9/5  OM605   1996 Dizel  454110-0001  A605 096 0299   Garrett
Mercedes Benz  E290   2.9/5  OM602   1996 Dizel  454127-0001  A602 096 0599   Garrett
Mercedes Benz  E320 CDI   3.0/V6  OM642 2212005 Dizel  757608-0001  A642 090 0280   Garrett
Mercedes Benz  E320 CDI   3.0/V6  OM642 2242006 Dizel  764381-0002  A642 090 0880   Garrett
Mercedes Benz  E320 CDI   3.0/V6  OM642 2242007 Dizel  764381-0004  A642 090 0880   Garrett
Mercedes Benz  E320 CDI   3.0/V6  OM642 Euro 4 2252006 Dizel  765155-0004  A642 090 1480   Garrett
Mercedes Benz  E320 CDI   3.2/6  OM613 1941999 Dizel  709841-0001  A613 096 0199   Garrett
Mercedes Benz  E320 CDI   3.2/6  OM613 1942000 Dizel  711017-0001  A613 096 0299   Garrett
Mercedes Benz  E320 CDI   3.2/6  OM613 1942001 Dizel  711017-0002  A613 096 0499   Garrett
Mercedes Benz  E320 CDI   3.2/6  OM613 1942003 Dizel  709841-0002  A613 096 0199   Garrett
Mercedes Benz  E320 CDI   3.2/6  OM613 1942003 Dizel  711017-0003  A613 096 0499   Garrett
Mercedes Benz  E320 CDI   3.2/6  OM648 2062005 Dizel  743436-0001  A648 096 0299   Garrett
Mercedes Benz  E320 CDI   3.2/V6  OM648 (W211) 2002002 Dizel  734899-0001  A648 096 0099   Garrett
Mercedes Benz  E320 CDI   3.2/V6  OM648 (W211) 2002004 Dizel  743115-0001  A648 096 0199   Garrett
Mercedes Benz  E400 CDI   4.0/V8  OM628 (desna) 2502003 Dizel  724495-0002  A628 096 0599   Garrett
Mercedes Benz  E400 CDI   4.0/V8  OM628 (desna) 2502003 Dizel  724495-0003  A628 096 0599   Garrett
Mercedes Benz  E400 CDI   4.0/V8  OM628 (desna) 2502003 Dizel  724495-0004  A628 096 0180   Garrett
Mercedes Benz  E400 CDI   4.0/V8  OM628 2502003 Dizel  729853-0002  A628 096 0699   Garrett
Mercedes Benz  G300 TD   3.0/5  OM606 1771996 Dizel  5314-988-7026  606 096 0099 K14KKK
Mercedes BenzG400 CDI   4.0/V8  OM628 (desna) 2352001 Dizel  724495-0003  A628 096 0599   Garrett
Mercedes Benz  G400 CDI   4.0/V8  OM628 (leva) 2352001 Dizel  724496-0003  A628 096 0499   Garrett
Mercedes Benz  G400 CDI   4.0/V8  OM628 (desna) 2352004 Dizel  724495-0004  A628 096 0180   Garrett
Mercedes Benz  G400 CDI   4.0/V8  OM628 (leva) 2352004 Dizel  724496-0004     Garrett
Mercedes Benz  ML270 CDI   2.7/5  OM612 1681999 Dizel  709837-0001  A612 096 0299   Garrett
Mercedes Benz  ML270 CDI   2.7/5  OM612 1682000 Dizel  715910-0001  A612 096 0599   Garrett
Mercedes Benz  ML270 CDI   2.7/5  OM612 1682003 Dizel  709837-0002  A612 096 0299   Garrett
Mercedes Benz  ML320 CDI   3.0/V6  OM642 2212007 Dizel  764809-0001  A642 090 1680   Garrett
Mercedes Benz  ML320 CDI   3.0/V6  OM642 2212007 Dizel  764809-0002  A642 090 1680   Garrett
Mercedes Benz  ML320 CDI   3.0/V6  OM642 2212007 Dizel  764809-0004  A642 090 1680   Garrett
Mercedes Benz  ML400 CDI   4.0/V8  OM628 (desna) 2352000 Dizel  709719-0001  A628 096 0099   Garrett
Mercedes Benz  ML400 CDI   4.0/V8  OM628 (leva) 2352000 Dizel  709720-0001  A628 096 0199   Garrett
Mercedes Benz  ML400 CDI   4.0/V8  OM628 (desna) 2352001 Dizel  724495-0003  A628 096 0599   Garrett
Mercedes Benz  ML400 CDI   4.0/V8  OM628 (leva) 2352001 Dizel  724496-0003  A628 096 0499   Garrett
Mercedes Benz  ML400 CDI   4.0/V8  OM628 (desna) 2352004 Dizel  724495-0004  A628 096 0180   Garrett
Mercedes Benz  ML400 CDI   4.0/V8  OM628 (leva) 2352004 Dizel  724496-0004     Garrett
Mercedes Benz  S300 TD   3.0/5  OM606 1771996 Dizel  5314-988-7026  606 096 0099 K14KKK
Mercedes Benz  S320 CDI   3.0/V6  OM642 Euro 4 2242005 Dizel  761399-0001  A642 090 0180   Garrett
Mercedes Benz  S320 CDI   3.0/V6  OM642 Euro 4 2242005 Dizel  761399-0002  A642 090 0180   Garrett
Mercedes Benz  S320 CDI   3.0/V6  OM642 Euro 4 2362006 Dizel  765156-0003  A642 090 1580   Garrett
Mercedes Benz  S320 CDI   3.0/V6  OM642 Euro 4 2372006 Dizel  765156-0004  A642 090 1580   Garrett
Mercedes Benz  S320 CDI   3.2/6  OM613 1942001 Dizel  711017-0002  A613 096 0499   Garrett
Mercedes Benz  S320 CDI   3.2/6  OM613 1942003 Dizel  709841-0002  A613 096 0199   Garrett
Mercedes Benz  S320 CDI   3.2/6  OM613 1942003 Dizel  711017-0003  A613 096 0499   Garrett
Mercedes Benz  S320 CDI   3.2/6  OM648 2062005 Dizel  743436-0001  A648 096 0299   Garrett
Mercedes Benz  S320 CDI   3.2/V6  OM648 (W220) 2002004 Dizel  743115-0001  A648 096 0199   Garrett
Mercedes Benz  S350   3.5/6     1994 Dizel  454039-0001  004 096 4899   Garrett
Mercedes Benz  S400 CDI   4.0/V8  OM628 (desna) 2352000 Dizel  709719-0001  A628 096 0099   Garrett
Mercedes Benz  S400 CDI   4.0/V8  OM628 (leva) 2352000 Dizel  709720-0001  A628 096 0199   Garrett
Mercedes Benz  S400 CDI   4.0/V8  OM628 (desna) 2352000 Dizel  724495-0002  A628 096 0599   Garrett
Mercedes Benz  S400 CDI   4.0/V8  OM628 (leva) 2352000 Dizel  724496-0002  A628 096 0499   Garrett
Mercedes Benz  S400 CDI   4.0/V8  OM628 (desna) 2352001 Dizel  724495-0003  A628 096 0599   Garrett
Mercedes Benz  S400 CDI   4.0/V8  OM628 (leva) 2352001 Dizel  724496-0003  A628 096 0499   Garrett
Mercedes Benz  S400 CDI   4.0/V8  OM628 (deesna) 2352004 Dizel  724495-0004  A628 096 0180   Garrett
Mercedes Benz  S400 CDI   4.0/V8  OM628 (leva) 2352004 Dizel  724496-0004     Garrett
Mercedes Benz  S400 CDI   4.0/V8  OM628 (W220) 2452003 Dizel  729853-0001  A628 096 0699   Garrett
Mercedes Benz  S400 CDI   4.0/V8  OM628 (deesna) 2502000 Dizel  717383-0002  A628 096 0399   Garrett
Mercedes Benz  S400 CDI   4.0/V8  OM628 (leva) 2502000 Dizel  717384-0002  A628 096 0299   Garrett
Mercedes Benz  S400 CDI   4.0/V8  OM628 (desna) 2502003 Dizel  724495-0003  A628 096 0599   Garrett
Mercedes Benz  S600  5.5 M275-LRK 5002002 G  5324-988-7201  275 090 1280 K24KKK
Mercedes Benz  S600  5.5 M275-LRK 5002002 G  5324-988-7202  275 090 1380 K24KKK
Mercedes Benz  S65 AMG  6 M275E60 6002004 G  5324-988-7702  275 090 2280 K24KKK
Mercedes Benz  S65 AMG  6 M275E60 6122003 G  5324-988-7700  275 090 2180 K24KKK
Mercedes Benz  S65 AMG  6 M275E60 6122003 G  5324-988-7701  275 090 2080 K24KKK
Mercedes Benz  SL600  5.5 M275-LRK 5002002 G  5324-988-7201  275 090 1280 K24KKK
Mercedes Benz  SL600  5.5 M275-LRK 5002002 G  5324-988-7202  275 090 1380 K24KKK
Mercedes Benz  SPRINTER   2.7/5  OM647   2004 Dizel  736088-0001     Garrett
Mercedes Benz  SPRINTER   2.9/5  OM602   1996 Dizel  454110-0001  A602 096 0299   Garrett
Mercedes Benz  SPRINTER   2.9/5  OM602 1221996 Dizel  454111-0001  A602 096 0199   Garrett
Mercedes Benz  SPRINTER   2.9/5  OM602 1221996 Dizel  454184-0001  A602 096 0699   Garrett
Mercedes Benz  SPRINTER   2.9/5  OM602 1221996 Dizel  454193-0001  A602 096 0799   Garrett
Mercedes Benz  SPRINTER   2.9/5  OM602 1221998 Dizel  454193-0002  A602 096 0999   Garrett
Mercedes Benz  SPRINTER 412 D   2.9/5  OM602 1221997 Dizel  454207-0001  A602 096 0899   Garrett
Mercedes Benz  SPRINTER 413 CDI   2.2/4  OM611 1411999 Dizel  709836-0001  A611 096 0899   Garrett
Mercedes Benz  SPRINTER 413 CDI   2.2/4  OM611 1412003 Dizel  709836-0003  A611 096 0899   Garrett
Mercedes Benz  SPRINTER 413 CDI   2.2/4  OM611 1412003 Dizel  709836-0004  A611 096 0899   Garrett
Mercedes Benz  SPRINTER CDI   2.2/4  OM611      Dizel  VF400009  611 096 1499   IHI
Mercedes Benz  SPRINTER CDI   2.2/4  OM611 1282002 Dizel  726698-0001  A611 096 1599   Garrett
Mercedes Benz  SPRINTER CDI   2.2/4  OM611 1282003 Dizel  726698-0002  A611 096 1599   Garrett
Mercedes Benz  SPRINTER CDI   2.2/4  OM611 1282003 Dizel  726698-0003  A611 096 1599   Garrett
Mercedes Benz  SPRINTER CDI   2.2/4  OM611 1472003 Dizel  778794-0001  A611 096 1699   Garrett
Mercedes Benz  SPRINTER CDI   2.2/4  OM646 1502005 Dizel  759688-0002  A646 090 0480   Garrett
Mercedes Benz  SPRINTER CDI   2.2/4  OM646 1502006 Dizel  5304-988-0057  646 090 0380 K04KKK
Mercedes Benz  SPRINTER CDI   2.2/4  OM646 1502006 Dizel  759688-0003  A646 090 0480   Garrett
Mercedes Benz  SPRINTER CDI   2.2/4  OM646 1502007 Dizel  759688-0005  A646 090 0480   Garrett
Mercedes Benz  SPRINTER CDI   2.7/5  OM612 1682000 Dizel  709838-0001  A612 096 0399   Garrett
Mercedes Benz  SPRINTER CDI   2.7/5  OM612 1682002 Dizel  709838-0003  A612 096 0399   Garrett
Mercedes Benz  SPRINTER CDI   2.7/5  OM612 1682002 Dizel  709838-0004  A612 096 0399   Garrett
Mercedes Benz  SPRINTER CDI   2.7/5  OM612 1682004 Dizel  709838-0005  A612 096 0399   Garrett
Mercedes Benz  SPRINTER LTC   2.7/5  OM612 1562003 Dizel  729403-0003  A612 096 0999   Garrett
Mercedes Benz  V220 CDI   2.2/4  OM611 1221998 Dizel  704059-0001  A611 096 0299   Garrett
Mercedes Benz  V230 CDI   2.3/4  OM601 981995 Dizel  5303-988-0007  601 096 0299 K03KKK
Mercedes Benz  V230 CDI   2.3/4  OM601 981996 Dizel  5303-988-0020  601 096 0399 K03KKK
Mercedes Benz  VITO   2.2/4  OM611 1221998 Dizel  704059-0001  A611 096 0299   Garrett
Mercedes Benz  VITO 110D   2.3/4  OM601 981995 Dizel  5303-988-0007  601 096 0299 K03KKK
Mercedes Benz  VITO 110D   2.3/4  OM601 981996 Dizel  5303-988-0020  601 096 0399 K03KKK
Mercedes Benz  VITO CDI   2.2/4  OM646      Dizel  VF40A104  646 096 0299   IHI
Mercedes Benz  VITO CDI   2.2/4  OM646      Dizel  VF40A132  646 096 0199  IHI

Deli