Katalog turbokomresora za Saab putnička vozila

Pronađite željeni turbokompresor za Saab putnička vozila po kataloškom, OEM broju ili nekom drugom kriterijumu.

Vozilo Model  Zapremina  Motor  Snaga (HP) Snaga (KW) Godina  Gorivo  Kataloški broj  OEM Broj  Tip turbine Proizvodjac
Saab9.3 2.0/4  L850 175130.49752002 Benzin  720168-0001 12755106 GT2082ELS Garrett
Saab9.3 2.0/4  L850 175130.49752002 Benzin  720168-0011 12755106 GT2082ELS Garrett
Saab9.3 2.0/4  B205E 185137.95452001 Benzin  452204-0005 5955703 GT1752 Garrett
Saab9.3 2.0/4  B204 190141.6831999 Benzin  452068-0002 9185372 TB2569 Garrett
Saab9.3 2.0/4  B204 190141.6831999 Benzin  452068-0004 9185372 TB2569 Garrett
Saab9.3 2.0/4  B204 190141.6832000 Benzin  452068-0003 9198318 TB2569 Garrett
Saab9.3 2.3/4  B235E 185137.95452001 Benzin  452204-0005 5955703 GT1752 Garrett
Saab9.3 2.3/4  B235R 230171.5111999 Benzin  49189-01800 9172180 TDO4HL Garrett
Saab  9.3 TiD 1.9/4  M741 150111.8552004 Dizel  755046-0001 55196859 GT1749MV Garrett
Saab  9.3 TiD 1.9/4  M741 150111.8552005 Dizel  755046-0002 55196766 GT1749MV Garrett
Saab  9.3 TiD 1.9/4  M741 150111.8552005 Dizel  755046-0003 55205356 GT1749MV Garrett
Saab  9.3 TiD 2.2/4  Y2DTR 12593.21252001 Dizel  705204-0001 9202611 GT1849V Garrett
Saab  9.3 TiD 2.2/4  Y2DTR 12593.21252001 Dizel  705204-0002 24418170 GT1849V Garrett
Saab  9.3 TiD 2.2/4  Y22DTR 12593.21252002 Dizel  717626-0001 24445062 GT1849V Garrett
Saab9.5 3.0/V6  B308 200149.142000 Dizel  708699-0001 90490613 GT1549 Garrett
Saab9.5 3.0/V6  B308 200149.142000 Dizel  708699-0002 90490711 GT1549 Garrett
Saab9.5 2.0/4  2.0LPT 150111.8551997 Benzin  452204-0001 9172123 GT1752 Garrett
Saab9.5 2.0/4  2.0LPT 150111.8551997 Benzin  452204-0004 9172123 GT1752 Garrett
Saab9.5 2.0/4  L850 175130.49752002 Benzin  720168-0001 12755106 GT2082ELS Garrett
Saab9.5 2.0/4  L580 175130.49752002 Benzin  720168-0011 12755106 GT2082ELS Garrett
Saab9.5 2.0/4  B205E 185137.95452001 Benzin  452204-0005 5955703 GT1752 Garrett
Saab9.5 2.3/4  2.3LPT 170126.7691997 Benzin  452204-0001 9172123 GT1752 Garrett
Saab9.5 2.3/4  2.3LPT 170126.7691997 Benzin  452204-0004 9172123 GT1752 Garrett
Saab9.5 2.3/4  B235E 185137.95452001 Benzin  452204-0005 9172123 GT1752 Garrett
Saab9.5 2.3/4  B235R 230171.5111999 Benzin  49189-01800 9172180 TDO4HL Garrett
Saab9.5 3.0/V6  2.3LPT 200149.141997 Benzin  452194-0001 90490382 GT1549 Garrett
Saab  9.5 TiD 2.2/4  Y2DTR 12593.21252001 Dizel  705204-0001 9202611 GT1849V Garrett
Saab  9.5 TiD 2.2/4  Y2DTR 12593.21252001 Dizel  705204-0002 2418170 GT1849V Garrett
Saab  9.5 TiD 2.2/4  Y22DTR 12593.21252002 Dizel  717626-0001 24445062 GT1849V Garrett
Saab  9.5 TiD3 6DE1 178132.73462002 Dizel  715230-0005 8972572982 GT2559V Garrett
Saab900 2.0/4     1981 Benzin  465514-0001 931385 TBO312 Garrett
Saab900 2.0/4     1981 Benzin  465514-0003 935798 TBO312 Garrett
Saab900 2.0/4  B201 145108.12651981 Benzin  465514-0002 931383 TBO312 Garrett
Saab900 2.0/4  B201 145108.12651981 Benzin  465514-0004 935796 TBO312 Garrett
Saab900 2.0/4  B204 150111.8551994 Benzin  452068-0001 9146010 TB2569 Garrett
Saab900 2.3/4  B202L   1990 Benzin  49184-03300 911930 TEO5 Mitsubishi
Saab900 2.3/4  B202L 145108.12651991 Benzin  49184-03200 8825069 TEO5 Mitsubishi
Saab900 2.3/4  B202L 185137.95451987 Benzin  49184-03400 748609 TEO5 Mitsubishi
Saab  900 16V 2.0/4     1983 Benzin  466420-0001 750995 TBO339 Garrett
Saab  900 16V 2.0/4  B202   1984 Benzin  466420-0002 752140 TBO339 Garrett
Saab  900 16V 2.0/4     1987 Benzin  466954-0001 756774 TBO357 Garrett
Saab  900 16V 2.0/4     1987 Benzin  466954-0002 756776 TBO357 Garrett
Saab  900 16V 2.0/4     1989 Benzin  465163-0001 748602 TBO382 Garrett
Saab  900 16V 2.0/4  B202F   1989 Benzin  465163-0002 748603 TBO382 Garrett
Saab  900 16V 2.0/4  B202F   1989 Benzin  465163-0003 748602 TBO382 Garrett
Saab  900 16V 2.0/4  B202F   1989 Benzin  465163-0004 748603 TBO382 Garrett
Saab  900 APC 2.0/4  B201 137102.16091982 Benzin  465904-0002 935800 TBO321 Garrett
Saab  900 APC 2.0/4  B201 137102.16091986 Benzin  465904-0003 752420 TBO321 Garrett
Saab  900 APC 2.0/4  B201 155115.58351987 Benzin  466956-0001 756758 TBO358 Garrett
Saab  900 TDI 2.2/4  HC TDI   1997 Dizel  454229-0001 90573533 GT1549S Garrett
Saab  900 TDI 2.2/4  HC TDI   1997 Dizel  454229-0002    GT1549S Garrett
Saab9000 2.0/4     1986 Benzin  466952-0001 756808 TBO356 Garrett
Saab9000 2.0/4     1986 Benzin  466952-0002 756810 TBO356 Garrett
Saab9000 2.0/4  B204   1994 Benzin  452083-0001 9146051 TB2559 Garrett
Saab9000 2.3/4  B234R   1993 Benzin  49189-01600    TDO4HL Mitsubishi
Saab9000 2.3/4  B234   1994 Benzin  452083-0001 9146051 TB2559 Garrett
Saab9000 2.3/4  B234R   1994 Benzin  49189-01700    TDO4 Mitsubishi
Saab  9000 16V 2.0/4     1984 Benzin  466456-0001 751776 TBO343 Garrett
Saab  9000 16V 2.0/4     1985 Benzin  466456-0002 756217 TBO343 Garrett
Saab  9000 16V 2.0/4  B202E   1987 Benzin  466952-0004 748606 TBO356 Garrett
Saab  9000 16V 2.0/4  B202E   1989 Benzin  465181-0001 911930 TB2529 Garrett
Saab  9000 16V 2.0/4  B202F   1989 Benzin  466952-0005 748607 TBO356 Garrett
Saab  9000 16V 2.0/4  B202F   1990 Benzin  465181-0002 911932 TB2529 Garrett
Saab  9000 16V 2.3/4  B234L 175130.49751990 Benzin  465183-0004 787209 TB2531 Garrett
Saab  9000 16V 2.3/4  B234L 185137.95451990 Benzin  465183-0003 787208 TB2531 Garrett
Saab  9000 16V 2.3/4  B234L 200149.141990 Benzin  465183-0002 911707 TB2531 Garrett
Saab  9000 16V 2.3/4  B234L 200149.141990 Benzin  465183-0005 911634 TB2531 Garrett
Saab99 2.0/4  B201 145108.12651978 Benzin  465296-0001 836618 TCO301 Garrett
Saab99 2.0/4  B201 145108.12651978 Benzin  465296-0005 937790 TCO301 Garrett
Deli