Identifikacija turbokompresora

Važno:

Identifikacija turbokompresora se obavlja na osnovu podataka o turbokompresoru koji se najčešće nalaze na kućištu u vidu otiska, odlivka ili na tablicama koje su pričvršćene za kućište turbokompresora.

Putem ovih brojeva proizvođači turbokompresora daju informacije o delovima koji su ugrađeni u turbokompresor. Takođe se ovde nalaze inoformacije o proizvođaču vozila za koji je turbokompresor proizveden.

  • OE broj – predstavlja oznaku proizvođača motora
  • Kataloški broj – predstavlja oznaku proizvođača turbokompresora
  • Serijski broj – predstavlja serijski broj turbokompresora, mesto, vreme i datum proizvodnje
Na slici su prikazani samo neki od načina na koji proizvođači obeležavaju turbokompresore