Identifikacija turbokompresora

Važno: Identifikacija turbokompresora se obavlja na osnovu podataka o turbokompresoru koji se najčešće nalaze na kućištu u vidu otiska, odlivka ili na tablicama koje su pričvršćene za kućište turbokompresora. Putem …

Dijagnostika kvarova kod turbokompresora

Dijagnostika kvarova kod turbokompresora je izuzetno kompleksan posao, zahteva opsežnu kontrolu kako rada turbokompresora tako i samog motora na vozilu. Ukoliko dođe do pojave nekih od navedehih simptoma: U ovim …